Dokument, który kompiluje ustalenia z trzech poprzednich raportów, został przyjęty po całonocnych rozmowach. Ma być zaprezentowany w Kopenhadze w niedzielę o godz. 11.

Poza omówieniem wpływu człowieka na klimat, autorzy raportu mają zaprezentować zachodzące już niekorzystne zmiany, jak topnienie lodu w Arktyce, które mogą stać się nieodwracalne, jeśli świat nie powstrzyma emisji gazów cieplarnianych - zapowiada agencja AP.

Według IPCC naukowcy są obecnie na 95 proc. pewni, że nagromadzenie takich gazów powstałych na skutek spalania paliw i wylesiania jest główną przyczyną ocieplania klimatu, zjawiska obserwowanego od połowy XX wieku.

W dokumencie mają zostać zarysowane scenariusze ukazujące, w jaki sposób proces ocieplania może zostać powstrzymany, jeśli systemy energetyczne na świecie zostaną przeorientowane na odnawialne źródła energii, jak wiatr lub energia słoneczna; mowa jest także o zastosowaniu technologii umożliwiających odzyskiwanie gazów cieplarnianych z atmosfery.(PAP)