Główny Ekonomista BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Krzysztof Wołowicz o szacunku GUS dotyczącym wzrostu PKB w drugim kwartale br., który wyniósł 0,8 proc. rok do roku, a w ujęciu kwartalnym wzrósł o 0,4 proc.:
"Wstępne dane o PKB za drugi kwartał br. okazały się zgodne z prognozami rynkowymi i potwierdziły oczekiwany wzrost na poziomie 0,8 proc. rok do roku. Wzrost gospodarczy wyrównany sezonowo wyniósł 1,1 proc. rok do roku i 0,4 proc. w ujęciu kwartalnym. Dane okazały się więc neutralne z punktu widzenia prognoz. Potwierdzają one widoczne ożywienie w gospodarce.

Jednak biorąc pod uwagę ostatnie lepsze od prognoz wyniki produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz rosnący eksport, wydają się lekko rozczarowujące. Mając na względzie fakt, iż wkład przemysłu do PKB stanowi około 25 proc. całości można zakładać, iż czynnikiem wciąż oddziałującym negatywnie na tempo wzrostu pozostaje sektor budowlany, którego udział w PKB wynosi około 9 proc. Perspektywy dla sektora budowlanego w najbliższych trzech-czterech kwartałach będą się stopniowo poprawiać, ale dopiero w połowie przyszłego roku sektor ten powinien wkroczyć bardziej zdecydowanie na ścieżkę wzrostu.

Konsumpcja powoli zaczyna powracać do długookresowego trendu, w czym pomocne są zarówno niskie stopy procentowe, jak i niska inflacja. Dane z drugiego kwartału pokazują, iż gospodarka odbiła się od dna. (...) Kolejne kwartały powinny pokazać stopniowy wzrost PKB. Jednak naszym zdaniem w obecnym cyklu wzrost ten będzie wolniejszy niż miało to miejsce w przeszłości, kiedy PKB rósł dynamicznie po osiągnięciu cyklicznego dołka koniunktury".