W Narodowym Centrum Badań Jądrowych zakończyły się prace nad prototypem układu detekcyjnego, identyfikującego nawet śladowe ilości radioizotopów w wodzie. To część europejskiego projektu, za którą odpowiada polski zespół naukowców, zaangażowanych w projekt TAWARA RTM (Tap Water Radioactivity Real Time Monitor), realizowany w ramach unijnego FP7 Security.

Prace nad konstrukcją urządzenia zakończyły się we wrześniu. Następny etap to testy, które będą realizowane na Uniwersytecie w Padwie oraz w Instytucie ENEA w Rzymie. Końcowe testy zostaną przeprowadzone w Warszawie.

Docelowym miejscem instalacji będzie ujście wody Zakład Północny w Wieliszewie (MPWiK w Warszawie); system zostanie testowo wdrożony wiosną 2016 r. Jeżeli testy zakończą się pozytywnie, układ będzie mógł zostać zainstalowany również w innych stacjach wodociągowych w Europie. System ma zapobiegać działaniom terrorystycznym. (PAP)