W piątek w siedzibie resortu środowiska w obecności ministra Jana Szyszko, trzech beneficjentów (Sochaczew, Starachowice i Sulejówek) podpisało umowy z NFOŚiGW.

"PiS konsekwentnie realizuje program wykorzystywania zasobów przyrodniczych do rozwoju gospodarczego Polski (...) Program realizowany przez MŚ i NFOŚiGW zmierza do regeneracji układów przyrodniczych aglomeracji miejskich. To jedna z najtańszych metod poprawy jakości powietrza, poprawy jakości życia w miastach, ochrony bioróżnorodności, stwarzania przyjaznych warunków rozwoju i możliwości bytowania w miastach" - powiedział minister.

Dodał, że do tej pory Narodowy Fundusz podpisał ponad 100 umów na rozwój terenów zielonych w miastach. Ich wartość - jak podkreślił - to ponad 500 mln zł.

Poinformował, że Fundusz ma zamiar podpisać kolejne umowy o wartości ok. 320 mln zł.

Uczestniczący w konferencji prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda wyjaśnił, że dotychczasowe wsparcie w wysokości 0,5 mld zł pochodziło ze środków unijnych. Wartość tych inwestycji, czyli rewitalizacji zieleni miejskiej, tworzenie w niej terenów rekreacyjnych, budowa nowych skwerów czy parków, to ponad 700 mln zł.

Kujda dodał, że w ramach walki ze smogiem fundusz podpisał do tej pory 250 umów o wartości ponad 4 mld zł.

Jak poinformowało ministerstwo, w ramach zawartych w piątek umów, największą dotację - bo blisko 7 mln zł - otrzyma Sochaczew. Projekt przewiduje m.in. zaadaptowanie istniejącej przestrzeni zielonej na park nadrzeczny o funkcji rekreacyjno-przyrodniczej oraz budowę zielonej kurtyny. Nasadzenia na długości ok. 920 m mają stanowić naturalną barierę ograniczającą emisję pyłów i gazów oraz hałasu powstającego w wyniku ruchu pojazdów.

W Starachowicach za ok. 4 mln zł tereny zielone powstaną na blisko 8 ha. Projekt przewiduje utworzenie elementów małej architektury, m.in. ławek, latarni i alejek, oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców gminy.

Sulejówek otrzyma z kolei ok. 3 mln zł. W ramach inwestycji powstanie miejski park Glinianki o powierzchni blisko 20 ha, na terenie dawnej kopalni gliny.

Koluszki na budowę nowych obszarów zielonych o powierzchni ponad 10 ha dostaną ponad 5 mln zł. (PAP)