Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe częstochowskiego magistratu, oferty w przetargu można składać do 21 marca.


Tamtejszy Miejski Zarząd Dróg i Transportu przygotował projekt przebudowy DK-91 w Częstochowie wraz z budową węzła z drogą krajową nr 1 w trybie „projektuj i buduj”. Na terenie miasta rozpoczynająca się tam droga nr 91 wiedzie ulicami Warszawską i Rędzińską, prowadząc w kierunku Radomska i Piotrkowa Trybunalskiego i dalej – do Łodzi i Gdańska. Droga nr 91 ma funkcję trasy alternatywnej dla płatnej autostrady A1.

W Częstochowie drogę łączy szczątkowy węzeł z najważniejszą przebiegającą przez miasto arterią – krajową „jedynką”. Węzeł ten umożliwia przejazd między obiema trasami tylko w dwóch kierunkach.

Projekt przebudowy na terenie miasta zniszczonej i często zakorkowanej drogi nr 91 obejmuje m.in. budowę nowych podbudów i nawierzchni, budowę nowych ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia, a także – w miejscu najbardziej obciążonych skrzyżowań – pięciu rond.

Zakres prac obejmuje też m.in.: przebudowę wiaduktu nad DK-1 oraz budowę nowych łącznic, które umożliwią ruch w kilku kolejnych kierunkach, m.in. z „jedynki” od strony Warszawy na DK-91 w kierunku Radomska i odwrotnie.

Wartość całej inwestycji oszacowano na 75 mln zł. Miasto zgłosiło projekt do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, aby zdobyć unijne dofinansowanie sięgającego 85 proc. kosztów. Według informacji miasta projekt trafił na listę rezerwową. W tej sytuacji przetarg na wykonanie zadania ogłoszono z klauzulą umożliwiającą jego unieważnienie, w razie braku finansowania.

Częstochowscy urzędnicy liczą na pozytywne rozstrzygnięcie ich unijnego wniosku, m.in. po tym, jak w styczniu przyznano dofinansowanie - wcześniej będącej w podobnej sytuacji - gliwickiej przebudowie ważnego wiaduktu w ciągu drogi nr 88. Jeśli miasto dostanie fundusze z UE, w tym roku możliwe byłoby przygotowanie projektu, a w przyszłym – rozpoczęcie prac budowlanych. W ogłoszeniu przetargowym termin realizacji określono datami 1 kwietnia 2013 r. i 30 września 2014.

Ogłoszony 11 lutego przetarg przygotowano w formule „projektuj i buduj” – z wyłączeniem m.in. przebudowy wiaduktu nad DK-1. Jak zastrzeżono w ogłoszeniu przetargowym, kompletną dokumentację projektową wiaduktu zamawiający ma dostarczyć „w przewidywanym terminie: marzec 2013”.

To założenie oprotestowała w ub. tygodniu w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej spółka Mota Engil Central Europe wskazując, że chcąc złożyć ofertę do 21 marca nie może oszacować jej ceny. Spółka wnioskowała do KIO o nakazanie wprowadzenia zmian w zamówieniu poprzez załączenie do niego stosownej dokumentacji.

Jak powiedział we wtorek dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Mariusz Sikora, zamawiający dysponuje pełną dokumentacją projektową, która bądź już została dołączona do zamówienia, bądź nastąpi to w środę.

mtb/ amac/