Według raportu Ministerstwa ds. Gruntów i Zasobów Naturalnych 59,6 proc. badanych w 2013 roku wód gruntowych było "bardzo złej" lub "dość złej" jakości. Badano 4778 ujęć w 203 miastach.

W porównaniu z badaniem z 2012 roku spadła jakość wody w 754 badanych miejscach, a polepszyła się tylko w 647 miejscach - podaje agencja Xinhua.

Degradacja środowiska naturalnego niepokoi Chińczyków, którzy - jak pisze AFP - w coraz mniejszym stopniu są gotowi zaakceptować to, że środowisko jest poświęcane w imię wzrostu gospodarczego. Rośnie presja społeczna na władze, by ujawniały dane dotyczące jakości wody.

Jakość wód gruntowych pogarsza się na skutek intensywnego stosowania nawozów azotowych, niepohamowanej industrializacji i złego zarządzania odpadami miejskimi. Jednocześnie duża część rzek w Chinach jest zanieczyszczona w stopniu umiarkowanym lub silnym.

Z badania prowadzonego w latach 2005-13 wynika, że ponad 80 proc. zanieczyszczeń zidentyfikowanych w gruntach ornych nie pochodzi ze źródeł biologicznych. Rezultaty tego badania, jak podaje AFP, długo trzymane były w sekrecie.

Chińskie Ministerstwo ds. Ochrony Środowiska dopiero w 2013 roku potwierdziło wcześniej pojawiające się informacje o wyższej od przeciętnej liczbie zachorowań na raka w szczególnie zanieczyszczonych regionach. (PAP)