Jednak tylko 8 proc. badanych firm ma oficjalną politykę wykorzystywania mediów społecznościowych - zastrzega unijne biuro statystyczne.

Jeśli chodzi o rodzaj mediów, to 28 proc. firm w UE wykorzystywało w 2013 r. portale społecznościowe tj. Facebook, 11 proc. strony udostępniające treści multimedialne, czyli YouTube, 10 proc. korzystało z blogów i 6 proc. z narzędzi dzielenia się wiedzą (pochodne Wikipedii).

W poszczególnych krajach UE wykorzystywanie mediów społecznościowych wahało się od 15 proc. na Łotwie do 55 proc. na Malcie. W Polsce odsetek ten wyniósł 19 proc., podobnie jak we Francji i w Rumunii. Tylko 16 proc. firm czeskich wykorzystuje media społecznościowe.

Są one natomiast popularne w Holandii (wykorzystuje je 50 proc. firm), w Irlandii (48 proc.), w Szwecji (45 proc.) i w Wielkiej Brytanii (42 proc.), a także w Danii (40 proc.), Austrii (39 proc.), na Litwie i na Cyprze (po 38 proc.) oraz w Chorwacji (37 proc.).

Ponadto w 2013 roku 73 proc. firm zatrudniających co najmniej 10 osób miało stronę internetową. Odsetek ten wzrósł o 6 pkt proc. w stosunku do 2010 r.

Jak zauważa Eurostat w ostatniej dekadzie nastąpił zwrot ze "statycznych" stron internetowych firm do "funkcjonalnych", za pośrednictwem których można np. dokonać zamówienia. Zawierają one też linki do mediów społecznościowych wykorzystywanych przez firmy.

Największym odsetkiem firm posiadających strony internetowe odznaczają się kraje nordyckie. Około 90 proc. firm zatrudniających co najmniej 10 osób w Finlandii, Danii i Szwecji posiadało w 2013 r. strony internetowe. W Austrii było to 86 proc. firm, a w Niemczech i Holandii - 84 proc. firm.

Najmniej przedsiębiorstw posiadało strony internetowe w Rumunii (42 proc.), Bułgarii (47 proc.), na Łotwie (56 proc.), w Portugalii (59 proc.), w Grecji i na Węgrzech (po 61 proc.). W Polsce odsetek ten wyniósł 66 proc. (PAP)