REAS: Wyścig prognoz

Budownictwo

W okresie boomu na rynku mieszkaniowym prześcigano się w prognozach, gdzie ceny będą rosły najbardziej i najszybciej. Obecnie eksperci i media wieszczą kilkudziesięcioprocentowe spadki. Zanim...

12.11.2008

Budowa przyłączy

Budownictwo

Nowelizacja Prawa budowlanego zniosła obowiązujące do tej pory przy budowie przyłączy zwolnienia w obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Zrezygnowano z przesłanek: do budynków i po...

10.11.2008

Nadal możliwy kredyt na 100% nieruchomości

Budownictwo

Pomimo wprowadzanego przez banki warunku posiadania wysokiego wkładu własnego, dalej jest możliwe uzyskanie kredytu hipotecznego na 100% wartości nowego mieszkania. Dotyczy to lokali z sektora tzw....

04.11.2008

Największy deweloper odwołuje prognozy

Budownictwo

J.W. Construction odwołał prognozę finansową na 2008 r. Decyzja została podjęta ze względu na zmianę sytuacji makroekonomicznej, poinformowała firma w komunikacie. Deweloper podjął decyzję w związku...

03.11.2008

Sprawne organizowanie procesu budowlanego

Budownictwo

Inwestorami muszą być ludzie z dobrym pomysłem i posiadający środki na jego realizację nie koniecznie jednak są to fachowcy budowlani. Żeby mc ocenić czy inwestycja prowadzona jest właściwie, tzn....

30.10.2008

ABC zarządzającego projektem

Budownictwo

Zarządzanie procesem inwestycji budowlanej to, w dużym uproszczeniu, zbir czynności i nakładw zmierzających do stworzenia nowych lub powiększenia istniejących środkw trwałych i osiągnięcia...

30.10.2008

Współpraca wykonawców i podwykonawców na budowach

Budownictwo

Uczestnikami procesu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane są inwestor; inspektor nadzoru inwestorskiego; projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robt. Ustawa...

30.10.2008

Zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie budowlanej

Budownictwo

Wraz z rozwojem gospodarki, realizowane inwestycje stają się coraz bardziej skomplikowane technicznie i wymagają coraz większych nakładw, uczestnicy procesu budowlanego muszą coraz staranniej...

30.10.2008

Marketing w procesie zarządzania

Budownictwo

Mieszkanie podlega tym samym prawom marketingowym, co inne produkty. Deweloperzy, ktrzy chcą utrzymywać przychody na wysokim poziomie, muszą wypracować a następnie wprowadzić w życie indywidualne...

30.10.2008

Konsekwencje kryzysu dla rynku mieszkaniowego

Budownictwo

Kryzys na światowym rynku finansowym z pewnością niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla polskiego rynku mieszkaniowego. Sytuacja firm deweloperskich jest dzisiaj zrżnicowana, zaś w najlepszej...

29.10.2008

Rośnie liczba bankructw w budownictwie

Budownictwo

W ostatnim czasie rośnie liczba firm, ktre nie regulują w terminie swoich zobowiązań finansowych. Przedsiębiorstwa, spodziewając się pogorszenia sytuacji na rynku, prbują w ten sposb zatrzymać jak...

28.10.2008

Henryk Feliks: Gant wstrzymuje inwestycje

Budownictwo

Sprzedaż mieszkań w tym roku stanowi zaledwie 30 proc. ubiegłorocznej sprzedaży. Choć ceny mogą spadać, to ruch na rynku blokuje trudniejszy dostęp do kredytw. Największym problemem jest podniesienie...

28.10.2008

Katastrofa budowlana w użytkowanym obiekcie budowlanym

Budownictwo

Zgodne z definicją ustawową zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (pr. bud.) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub...

27.10.2008
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski