dr Jacek Łaszek: NBP bada ceny na rynku nieruchomości

Budownictwo

- Rynek nieruchomości ma silny wpływ na gospodarkę, występują też zależności odwrotne. Bank centralny oddziałuje na ten rynek nieruchomości poprzez politykę monetarną, więc głwnym zadaniem NBP jest...

10.02.2009

Urzędnicy opóźniają największe inwestycje

Budownictwo

Nowa ustawa o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska wymaga od inwestorw przedstawienia przez wielu dodatkowych analiz o skutkach inwestycji dla środowiska. Zmienione przepisy wywołały trochę...

05.02.2009

IBnGR: w 2009 roku budownictwo będzie motorem gospodarki

Budownictwo

Według IBnGR, w latach 2009-2010 najszybciej rozwijającym się sektorem polskiej gospodarki pozostanie budownictwo. Budownictwo powinno odczuć skutki kryzysu gospodarczego nieco łagodniej niż inne...

03.02.2009

Rozstrzyganie sporów budowlanych

Budownictwo

Wprocesie zarządzaniainwestycją budowlaną w pierwszej kolejnościnależy zadbac o dobrą obsługa prawną. Źrdłem potencjalnych problemw mogą być niefortunne postanowienia kontraktu lub też konkretne...

02.02.2009

Mirosław Barszcz: wypracujmy kodeks dobrych praktyk

Budownictwo

Mirosław Barszcz, były minister budownictwa, ekspert Business Centre Club proponuje powołanie zespołu, ktry zajmie się opracowaniem konkretnych propozycji legislacyjnych w procesie inwestycji...

02.02.2009

Ubezpieczenie tytułu prawnego nieruchomości

Budownictwo

Pomimo, że dla wielu inwestorw ochrona z tytułu wad prawnych nieruchomości może się wydawać iluzoryczna, powszechność korzystania z tego ubezpieczenia w USA, wskazuje, że jego dynamiczny rozwj w...

29.01.2009

Jak łatwiej zalegalizować samowolę budowlaną?

Budownictwo

Kiedy starosta i inspektor nadzoru mogą zalegalizować samowolnie postawiony budynek? Czy można zalegalizować samowolę bez planu zagospodarowania przestrzennego? Co utrudnia prowadzenie postępowań...

29.01.2009