Zmienił się system finansowania ochrony środowiska

Budownictwo

Od Nowego Roku zmienił się system finansowania ochrony środowiska w Polsce, pieniądze na ten cel trafią do samorządw. Znikną gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska. Pieniądze wpływające do...

04.01.2010

Jarosław Duszewski walczy o interesy Alpine Bau przy A1

Budownictwo

Wyrzucenie firmy Alpine z budowy autostrady A1 spowodowało utratę pracy przez około 800 osb, w tym właścicieli kopareki aut ciężarowych, wynajmowanych do budowy drogi.Według Generalnej Dyrekcji Drg...

28.12.2009

Za nami rok poważnego kryzysu na rynku mieszkaniowym

Budownictwo

Po pierwszym szoku powinien wrcić realizm ocen: mieszkania są zapewne nieco przewartościowane, ale nadal mają swoją wartość użytkową, relatywna nadwyżka podaży zlokalizowana jest w dobrych lub...

23.12.2009

Spółki deweloperskie wziąż pod kreską

Budownictwo

Po trzecim kwartale 2009 r., 64 przedsiębiorstwa notowane na warszawskiej Giełdzie Papierw Wartościowych mogą być narażone na zwiększone ryzyko upadłości, a 94 spłki cechuje niepewna sytuacja...

23.12.2009

Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym

Budownictwo

Problem ochrony przyrody na etapie stanowienia polityki przestrzennej jest zagadnieniem niezwykle istotnym. Coraz częściej występuje zanik terenw zielonych na rzecz rosnącej urbanizacji. Planowanie...

14.12.2009

Opłata planistyczna, a opłata adiacencka

Budownictwo

Istnieje wiele wątpliwości co do interpretacji opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej. Pomimo podobnego trybu naliczania, opłaty posiadają odmienny charakter oraz formę. Gmina pobiera jednorazową...

07.12.2009

Księgi wieczyste

Budownictwo

Instytucja ksiąg wieczystych została stworzona w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości dla zabezpieczenia obrotu nieruchomościami i zabezpieczenia kredytw. Realizowana jest w postaci...

07.12.2009