Ceny działek niższe niż przed rokiem. Będą spadać.

Budownictwo

Według barometru Dziennika Rzeczpospolita tereny pod budownictwo indywidualne w największych miastach kosztują średnio o 8 proc. mniej niż przed rokiem. W ostatnich miesiącach poziom cen w zasadzie...

14.07.2010

MI: ułatwienie w telekomunikacyjnych obiektach

Budownictwo

Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie zmieniającerozporządzenie w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiadaćtelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Zmiana polega...

14.07.2010

Drogi pożarowe

Budownictwo

Skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych warunkowana jest od czasu wejścia do akcji jednostek straży pożarnej, a czas rozpoczęcia akcji zależy od możliwości dojazdu straży do obiektw i urządzeń...

12.07.2010

Współpraca wykonawców i podwykonawców na budowach

Budownictwo

Uczestnikami procesu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robt. Ustawa...

05.07.2010

Krajobraz po kryzysie

Budownictwo

Podczas posiedzenia Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa, Kazimierz Kirejczyk, prezes REAS, przedstawił referat na temat Aktualna sytuacja w polskim budownictwie mieszkaniowym i prognozy,...

05.07.2010