Współwłasność i zarząd rzeczą wspólną

Budownictwo

Art. 195 Kodeksu cywilnego stanowi, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. W polskim systemie prawnym wspłwłasność charakteryzują trzy głwne cechy: jedność...

09.08.2010

Nowy zawód: stager nieruchomości

Budownictwo

Randall Property jako pierwsza agencja obrotu nieruchomościami w Polsce wprowadza usługę home stagingu. Za projekt odpowiada Grzegorz Pietrucha, stager z międzynarodowym doświadczeniem. Typowa...

09.08.2010

VAT-em w nieruchomości

Budownictwo

Proponowane podwyżki podatku VAT wprowadzą znaczny niepokj na rynku nieruchomości. Już od tej jesieni można będzie zaobserwować prbywykorzystania tego skądinąd smutnego zjawiska do podwyższania...

09.08.2010

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego

Budownictwo

Zasadą jest, że zatwierdzenie projektu budowlanego dla planowanej inwestycji następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę. Istnieje jednak możliwość wydania także odrębnej decyzji o zatwierdzeniu...

02.08.2010