Otwarcie trasy N-S bez formalnej zgody nadzoru budowlanego

Budownictwo

W październiku pierwszy gotowy odcinek trasy N-S, która docelowo połączy północ Rudy Śląskiej z południową częścią miasta, zostanie otwarty dla samochodów. Stanie się tak, choć nadzór budowlany nie...

24.09.2012

Ocieplenie klimatu problemem dla kanadyjskiego budownictwa

Budownictwo

Ocieplający się klimat zagraża domom Kanadyjczyków. Z powodu topnienia wiecznej zmarzliny na północy Kanady lokalne rządy przygotowują specjalne poradniki dla właścicieli domów - informują miejscowe...

24.09.2012

GUS: koniunktura w budownictwie nadal negatywna

Budownictwo

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie we wrześniu tego roku oceniany jest negatywnie, bardziej pesymistycznie niż w sierpniu oraz w analogicznym miesiącu ostatnich dwunastu lat - wynika z...

22.09.2012

Polimex nie wybuduje Centrum Kongresowego w Katowicach

Budownictwo

Miasto Katowice odstąpiło od umowy z Polimeksem na budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego i zażądało wypłaty kary umownej. Wartość kontraktu to 252,7 mln zł - podał Polimex w komunikacie.

20.09.2012

Nowe przepisy w sprawie lokalizacji obiektu jądrowego

Budownictwo

17 września w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków...

20.09.2012

Drogi gminne w Baranowie przebudowane

Budownictwo

Ponad 2,2 km dróg oraz pięć skrzyżowań zmodernizowano w gminie Baranowo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na drodze i komfort jazdy. Wartość...

20.09.2012

Gmina nie wybuduje drogi krajowej

Budownictwo

W przypadku braku zabezpieczenia gminie odpowiednich środków finansowych ze strony budżetu państwa, realizacja zadań z własnych środków obejmująca wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod...

20.09.2012

Budownictwo pasywne wykorzystane przy budowie szkoły

Budownictwo

Na Dolnym Śląsku wybudowano szkołę z wykorzystaniem technologii pasywnej. Zdaniem Henryka Kwapisza, menadżera ds. kontaktów z administracją państwową i organizacjami branżowymi w Saint-Gobain jest to...

19.09.2012

Pierwsze wypłaty dla poszkodowanych podwykonawców

Budownictwo

Sześciu pierwszych przedsiębiorców poszkodowanych przez wykonawców otrzymało potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ustawie z 28 czerwca br. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności...

19.09.2012