Wykonawca zaproponował wybudowanie trasy w ciągu 34 miesięcy i zaoferował 10-letni okres gwarancji.

Jak podał Roman Grzelka z GDDKiA w Olsztynie w postępowaniu brano pod uwagę trzy kryteria oceny ofert.

Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawcy na etapie składania ofert mogli zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 37 miesięcy, jednak nie krótszym niż 34 miesiące. Wszyscy składający oferty zadeklarowali 34-miesięczny okres wykonania zadania. Trzecim kryterium oceny ofert był okres gwarancji. Każdy ze startujących w przetargu zaoferował 10-letnią gwarancję jakości wykonanych robót - wyjaśnił Grzelka.

Inwestycja realizowana będzie w systemie "projektuj i buduj". Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonać dokumentację projektową oraz uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenie, zezwolenia, decyzję niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Obwodnica o długości 18 km ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu.

Od lat samorządowcy i mieszkańcy zabiegali o wybudowanie o obwodnicy, ponieważ droga krajowa nr 15 między Ostróda a Toruniem przechodzi przez centrum Nowego Miasta Lubawskiego. W godzinach szczytu tworzyły się tam wielokilometrowe korki. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka