"Dzięki temu, że projekt polega na zwrocie otrzymanego wsparcia, z pożyczek będzie mogło skorzystać jeszcze co najmniej 50 przedsiębiorstw społecznych" - wyjaśnił w czwartek BGK. Resort pracy umożliwił przekazanie na ten cel dodatkowych środków – 5,5 mln zł, pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek. 
"Pożyczki dla pomiotów ekonomii społecznej to jedyna tak korzystna oferta na rynku. (...) Tanie finansowanie umożliwia rozwój spółdzielniom pracy, fundacjom oraz klubom sportowym i spółkom, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych" - podała dyrektor departamentu programów europejskich BGK Anna Gajewska. 
"Warunki są preferencyjne ze względu na prospołeczny charakter adresatów programu. Są nimi organizacje przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, zajmujące się m.in. rozwiązywaniem problemu długotrwałego bezrobocia. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tys. zł, z oprocentowaniem wynoszącym 0,88 proc. w skali roku, które może zostać obniżone o połowę przy spełnieniu określonych warunków. Większość pożyczkobiorców korzysta właśnie z obniżonego oprocentowania" - dodała Gajewska. 

Organizacją programu pożyczkowego na zlecenie resortu pracy zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego.