Według 44 proc. Polaków sytuacja mieszkaniowa w Polsce zmierza w dobrym kierunku, a przeciwnego zdania jest 30 proc. polskich respondentów. W międzynarodowym badaniu korzystniejszy bilans opinii odnotowano jedynie w Holandii.

Z badania wynika, że blisko trzech na czterech Polaków jest zadowolonych ze swojej sytuacji mieszkaniowej - to nieznacznie lepszy wynik niż w ubiegłorocznym badaniu (70 proc.), ale zarazem przeciętny na tle innych państw w Europie.

Według specjalistów ING, optymizm Polaków wynika z faktu, że obecnie w Polsce buduje się i oddaje do użytku rekordową liczbę mieszkań, a do niedawna ich ceny były bardzo stabilne, pomimo rekordowego popytu.

"Po drugie, od ostatniego roku życie osób spłacających kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich stało się łatwiejsze ze względu na systematyczne osłabianie się tej waluty. Z kolei kredytobiorcy złotowi mogą cieszyć się niskimi stopami procentowymi" - oceniają analitycy ING.

Ich zdaniem na optymizm Polaków mogła mieć także wpływ obietnica budowy przez państwo dużej liczby tanich mieszkań na wynajem z dojściem do własności w ramach programu Mieszkanie+.

"Czynnik ten wydaje się jednak stosunkowo mało istotny, gdyż realizacja programu opóźnia się, a Polacy nie pokładają dużego zaufania w instytucjach państwa" - ocenia Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Z badania wynika, że Polacy spodziewają się wzrostu cen nieruchomości, a odsetek spodziewających się takiego scenariusza wzrósł w ostatnim roku o 8 punktów procentowych (z 43 proc. do 51 proc.).

Polacy częściej niż przeciętnie w Europie postrzegają ceny nieruchomości jako wysokie.

"Chociaż dalszy wzrost cen mieszkań w Polsce jest prawdopodobny, to nasze badania sugerują, że nie przerodzi się on w bańkę spekulacyjną. Odrobiliśmy lekcję z poprzedniego kryzysu. Mamy świadomość, że nieruchomości nie są pewną inwestycją. Tylko co trzeci Polak i mieszkaniec Europy łudzi się, że ceny mieszkań nigdy nie spadają. To niższy odsetek niż w poprzednich edycjach naszego badania" - ocenia Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskiego.

Jego zdaniem dzięki regulacjom makro-ostrożnościowym trudniej jest sfinansować spekulację na rynku nieruchomości - tanie z pozoru kredyty frankowe przestały być udzielane, a zaciągnięcie kredytu hipotecznego w złotym wymaga znacznego wkładu własnego.

Finansowy Barometr ING to cykliczne badanie Grupy ING, badające zachowania i postawy konsumentów wobec zagadnień finansowych w Polsce i na świecie.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2017 r. w 13 krajach i wzięło w nim udział 12.788 respondentów, w tym 1015 z Polski. (PAP Biznes)