Koncepcja przewiduje remont tzw. kamienicy Deskurów, w której ma się znajdować Muzeum Miasta Radomia. Kamienicę tworzą dwa budynki pochodzące z pierwszej połowy XIX w. Projekt zakłada wykorzystanie wewnętrznego dziedzińca, który będzie miał szklane zadaszenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu przez cały rok, bez względu na pogodę, będą tam się mogły odbywać imprezy kulturalne.

Podobny, przeszklony dach architekci zaplanowali także w przypadku pawilonu, który ma powstać po przeciwnej stronie Rynku. Mają być w nim wyeksponowane odkrycia archeologiczne, m.in. pozostałości dawnego ratusza.

Ważnym rozwiązaniem jest też podziemny, dwupoziomowy parking, znajdujący się pod płytą Rynku.

Koncepcja zagospodarowania radomskiego Rynku została wybrana w drodze konkursu ogłoszonego przez władze miasta. Jej autorami są architekci z Pracowni Architektonicznej WXCA z Warszawy. Laureaci otrzymali nagrodę główną w wysokości 25 tys. zł i zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie pełnej dokumentacji budowlanej. Na ten cel władze Radomia zarezerwowały w przyszłorocznym budżecie miasta 2 mln zł.

„Zakładamy, że wykonawca złoży nam teraz ofertę i jeśli będzie ona spełniała kryteria finansowe, przystąpi do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę” – powiedział PAP wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak.

Prezydent Radomia Radosław Witowski podkreślił, że Radom zabiega o dotację z resortu infrastruktury i rozwoju na opracowanie szczegółowego programu rewitalizacji. Ten z kolei będzie podstawą do ubiegania się o unijne fundusze z kolejnych programów na bezpośrednią rewitalizację Miasta Kazimierzowskiego.

Uczestnicy konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania radomskiego Rynku mieli uwzględnić w swoich projektach m.in. stworzenie placówki kulturalnej, która mogłaby się stać jedną z atrakcji tej części Radomia. Zadaniem architektów było także zaaranżowanie płyty Rynku oraz zaprojektowanie miejsc postojowych i wyeksponowanie archeologicznych odkryć. Na konkurs wpłynęło dziewięć prac.

Z prawie pół tysiąca ankiet, które trafiły do radomskiego magistratu w ramach konsultacji społecznych, wynika, że radomianie widzą potrzebę zmiany wizerunkowej zabytkowej części Radomia – Miasta Kazimierzowskiego.

Konieczna jest - ich zdaniem - przebudowa płyty Rynku, remont zrujnowanych kamienic, budowa parkingu oraz stworzenie nowego układu komunikacyjnego, przyjaznego dla pieszych i rowerzystów.

W centralnym miejscu na radomskim rynku znajduje się obecnie Pomnik Czynu Legionowego. Swoją siedzibę ma też tutaj Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Od kilku lat stoi opuszczony budynek ratusza, w którym do niedawna mieściło się Archiwum Państwowe.(PAP)