Środki wspomagające uprawę roślin

Środowisko

Stawiane przed rolnictwem wymagania w zakresie ochrony środowiska związanej z prowadzeniem produkcji rolnej oraz zgłaszane przez rżne podmioty potrzeby dalszego uregulowania rynku środkw do produkcji...

29.10.2007

Opłata skarbowa w sprawach z zakresu ochrony środowiska

Środowisko

Przepisy z zakresu ochrony środowiska, w pewnych przypadkach, stwarzają trudności interpretacyjne wynikające z konieczności respektowania zasady wtrnego charakteru opłaty skarbowej. Najbardziej...

22.10.2007

Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego lub rolnego

Środowisko

Problematyka unieszkodliwiana ściekw odprowadzanych z własnych gospodarstw domowych lub rolnych może być rozwiązywana poprzez budowę zbiorczych systemw kanalizacyjnych w ramach całej jednostki...

15.10.2007
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski