Nowe wymagania dla składowisk odpadów

Środowisko

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad zatwierdzeniem projektu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegłowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim...

03.12.2007

Usuwanie drzew i krzewów - procedury administracyjne

Środowisko

Podstawowym aktem prawnym normującym dopuszczalność i zasady usuwania z nieruchomości drzew i krzeww jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na gruncie regulacji w niej zawartych,...

19.11.2007

Wprowadzanie ścieków do ziemi

Środowisko

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wprowadzony został odrębny system zakazw i ograniczeń, ktry już na wstępie determinuje środowisko gruntowe jako naturalny odbiornik ściekw....

12.11.2007

Rekultywacja wód stojących metodą biologiczną

Środowisko

Rekultywacja są to wszelkie działania prowadzone w obrębie misy zbiornika mające na celu poprawę stanu czystości tak wd, jak i samej misy zbiornika. Dla poprawy stanu czystości wd płynących wystarczy...

05.11.2007
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski