Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach

Środowisko

W dniu 15 lutego 2008 r. Ministerstwo Środowiska przekazało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrw projekt ustawy o zużytych bateriach i akumulatorach, z prośbą o ocenę skutkw regulacji sporządzonej do...

25.02.2008

Umowa ubezpieczenia robót budowlanych

Budownictwo

Strony dążące do zawarcia umowy o roboty budowlane mogą rozważyć możliwość ubezpieczenia prowadzonych prac, co zapewni im finansową rekompensatę ewentualnie powstałych szkód. W tym celu...

18.02.2008

Odzysk odpadów w procesie R 10

Środowisko

W związku z licznymi nieprawidłowościami w zakresie wykorzystania odpadw w rolnictwie, ustawodawca podjął decyzję o uregulowaniu tej kwestii. Pojawiały się one zarwno w błędnie wydawanych decyzjach...

11.02.2008

Plan organizacji ruchu w związku z realizacją budowy

Budownictwo

Wniosek o zajęcie pasa drogowegoJeżeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje konieczność zajęcia pasa drogowego, a w ramach tego prowadzenia czynności powodujących ograniczenie...

04.02.2008

System zarządzania środowiskowego - planowanie

Środowisko

Norma ISO 14001:2004 jest przydatna dla organizacji o dowolnym charakterze, wielkości i działających w rozmaitych warunkach geograficznych, kulturowych i socjalnych. Norma ta określa wymagania, ktre...

28.01.2008

Kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych

Budownictwo

Budynek mieszkalny należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W tym celu...

21.01.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski