Ludzie o budownictwie - projekty infrastrukturalne

Budownictwo

Marek Straszak Dyrektor Projektu Dom DevelopmentPrzykłady wspłpracy z partnerami publicznymi w ramach inwestycji infrastrukturalnych można często odnaleźć przy inwestycjach największych polskich...

21.04.2008

Odpowiedzialność za powstanie szkody w lasach

Środowisko

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością za powstanie szkody w lasach nie zostały odrębnie uregulowane w ustawie z dnia z dnia 28 września o lasach. Jednostka organizacyjna, osoba fizyczna lub osoba...

21.04.2008

Koncesje na roboty budowlane

Budownictwo

Koncesje na roboty budowlane to zamwienia publiczne na roboty budowlane, w ktrych w sposb szczeglny określone zostało wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy -...

14.04.2008

Plan urządzenia lasu

Środowisko

Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarki leśnej, opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby...

07.04.2008

Dochody spółdzielni zwolnione z podatku CIT

Budownictwo

Nie trzeba będzie płacić podatku dochodowego od odsetek pobieranych za zaległe opłaty czynszowe oraz od zasiedzenia wynika z najnowszej interpretacji Ministra Finansw.

31.03.2008

Nowelizacja ustawy o odpadach

Środowisko

Trwają prace legislacyjne nad kolejnym projektem ustawy zmieniającej ustawę o odpadach. Planuje się zmiany we wszystkich rozdziałach, poczynając od zawartych w pierwszym rozdziale przepisw oglnych...

24.03.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski