Inspektor nadzoru inwestorskiego

Budownictwo

Inspektor nadzoru budowlanego jest reprezentantem inwestora na budowie i sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu budowy. Warunkiem jest tu posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania...

26.05.2008

Tworzenie spółek wodnych

Środowisko

Spłka wodna to posiadająca osobowość prawną jednostka organizacyjna działająca w celu zaspakajania, wskazanych ustawą Prawo wodne, potrzeb z zakresu gospodarowania wodami. Spłka wodna jest formą...

19.05.2008

Polskie oznaczenia ekologiczne

Środowisko

Pierwszym polskim oznaczeniem ekologicznym był promocyjny znak Zielone Płuca Polski. Powstał on ponad 20 lat temu jako inicjatywa regionalna. Znakiem tym mogą być oznaczane nie tylko podmioty...

05.05.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski