Kto może kupić nieruchomość bez przetargu?

Budownictwo

Prawo pierwszeństwa przy zakupie nieruchomości Skarbu Państwa jest instrumentem ograniczającym swobodny obrt nieruchomościami pisze Leszek Kot, prawnik w Kancelarii Barylski Olszewski Brzozowski....

01.07.2008

Nowy trend: budowa małych centrów handlowych

Budownictwo

Polska jest obecnie jednym z największych rynkw konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej. Od połowy lat dziewięćdziesiątych obserwuje się tu intensywny rozwj rynku powierzchni handlowych. W...

01.07.2008

Pułapki dla inwestorów

Budownictwo

Inwestorzy realizujący inwestycje budowlane muszą być świadomi istnienia w Kodeksie Cywilnym art. 6471. W założeniu przepis ten miał chronić małych podwykonawcw przed nieterminowym regulowaniem...

01.07.2008

Craig Maguire – zarządza magazynami w Polsce

Budownictwo

Arcapita Bank, wiodąca międzynarodowa firma inwestycyjna z siedzibą w Bahrajnie, ogłosiła, że wraz ze swoimi spłkami stowarzyszonymi dokonała zakupu PINNACLE Real Estate, wiodącego developera i...

01.07.2008

Więcej terenów dostępnych pod budownictwo!

Budownictwo

Od pięciu lat toczy się dyskusja nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dyskusji tej ścierają się poglądy rżnych środowisk . Głos zabierają urbaniści , architekci ,...

01.07.2008

Zieloni architekci

Budownictwo

70% architektw uznaje, że głwnym czynnikiem rozwijającym ekologiczne projektowanie jest dążenie do obniżenia kosztw eksploatacji budynkw - wynika z badań Green Index 2007 przeprowadzonych przez...

01.07.2008

Ustawą w developera

Budownictwo

W drugim płroczu bieżącego roku Ministerstwo Infrastruktury przedstawi Radzie Ministrw projekt ustawy o umowach deweloperskich. Ustawa zapewniać ma ochronę interesw konsumentw za pomocą instytucji...

30.06.2008

Monitorowanie emisji CO2 od 1 stycznia 2008 r.

Środowisko

W dniu 1 stycznia 2008 r. weszła w życie decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazw cieplarnianych zgodnie z...

30.06.2008

Zmiana treści umowy o roboty budowlane

Budownictwo

Wyrażona w kodeksie cywilnym zasada swobody umw gwarantuje stronom każdej umowy, w tym także umowy o roboty budowlane, swobodę kształtowania treści łączącego je stosunku zobowiązaniowego, oczywiście...

23.06.2008

Opłata skarbowa a sprawy z zakresu budownictwa

Budownictwo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pźn. zm.) opłacie tej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega...

09.06.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski