Za nami rok poważnego kryzysu na rynku mieszkaniowym

Budownictwo

Po pierwszym szoku powinien wrcić realizm ocen: mieszkania są zapewne nieco przewartościowane, ale nadal mają swoją wartość użytkową, relatywna nadwyżka podaży zlokalizowana jest w dobrych lub...

23.12.2009

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Środowisko

Niniejszy komentarz dotyczy ewolucji reguł prawnych w zakresie ochrony poszczeglnych grup roślin, grzybw i zwierząt. Komentarz kierowany jest do organw administracji, stowarzyszeń ekologicznych,...

21.12.2009

Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym

Budownictwo

Problem ochrony przyrody na etapie stanowienia polityki przestrzennej jest zagadnieniem niezwykle istotnym. Coraz częściej występuje zanik terenw zielonych na rzecz rosnącej urbanizacji. Planowanie...

14.12.2009

Obowiązki użytkownika baterii i akumulatorów

Środowisko

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, nakłada na rżne grupy podmiotw obowiązki związane z wprowadzaniem baterii i akumulatorw do obrotu i ich dystrybucją a także z...

14.12.2009

Księgi wieczyste

Budownictwo

Instytucja ksiąg wieczystych została stworzona w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości dla zabezpieczenia obrotu nieruchomościami i zabezpieczenia kredytw. Realizowana jest w postaci...

07.12.2009

Opłata planistyczna, a opłata adiacencka

Budownictwo

Istnieje wiele wątpliwości co do interpretacji opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej. Pomimo podobnego trybu naliczania, opłaty posiadają odmienny charakter oraz formę. Gmina pobiera jednorazową...

07.12.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski