Postępowanie konkursowe w zamówieniach publicznych

Budownictwo

Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w ktrym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w...

05.04.2010

Inwestycje budowlane są obciążone nadmiernym ryzykiem

Budownictwo

Prace nad projektem ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym przedłużają się, co oznacza, że w dalszym ciągu obowiązują przepisy ustawy z 2003 roku. W efekcie pogłębia się dewastacja przestrzeni, a...

31.03.2010

Gilbert Boulanger o sukcesie Magnolia Parku

Budownictwo

REDiS - międzynarodowy deweloper osiągnął w Centrum Handlowym Magnolia Park we Wrocławiu wynik 35 razy lepszy od średniej krajowej w zakresie liczby odwiedzających sklepy w centrach handlowych w...

30.03.2010

Unifeeder inwestuje w Trójmieście

Budownictwo

Największa firma transportu kontenerowego w Europie płnocnej, Unifeeder, zwiększa inwestycje w regionie Trjmiasta dzięki pierwszemu w historii przejęciu spłki IMCL Poland. Mimo że wiele firm...

30.03.2010

Czy miasta czeka stagnacja czy rozwój?

Budownictwo

Patrząc na wygląd naszych miast coraz częściej nasuwa się pytanie, czy w przypadku polskich miast można mwić o ich rozwoju,czy wręcz przeciwnie, o ich stagnacji. By uzyskać odpowiedź na...

26.03.2010

Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Środowisko

Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska są określone w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z pźn. zm.) - dalej u.i.o.ś....

22.03.2010

Najemcy biur chcą płacić mniej

Budownictwo

Budowa drugiej linii metra i związane z nią utrudnienia w ruchu drogowym według menadżerw dużych koncernw obniży poziom pracy ludzi a o podnajem wolnych powierzchni będzie trudniej, co zdaniem...

17.03.2010