Czy miasta czeka stagnacja czy rozwój?

Budownictwo

Patrząc na wygląd naszych miast coraz częściej nasuwa się pytanie, czy w przypadku polskich miast można mwić o ich rozwoju,czy wręcz przeciwnie, o ich stagnacji. By uzyskać odpowiedź na...

26.03.2010

Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Środowisko

Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska są określone w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z pźn. zm.) - dalej u.i.o.ś....

22.03.2010

Najemcy biur chcą płacić mniej

Budownictwo

Budowa drugiej linii metra i związane z nią utrudnienia w ruchu drogowym według menadżerw dużych koncernw obniży poziom pracy ludzi a o podnajem wolnych powierzchni będzie trudniej, co zdaniem...

17.03.2010

Dużo fuzji w budownictwie

Budownictwo

Trudno jest prognozować dynamikę rynku MA w bieżącym roku. Jednak w 2009 roku budownictwo i nieruchomości uplasowały się na drugim miejscu pod względem liczby zawartych transakcji fuzji i przejęć z...

15.03.2010