"Trzy kolejne regiony dołączają do działań skierowanych dla firm, dla samorządów, z instrumentami zwrotnymi" - poinformował na konferencji prasowej w MR wiceszef tego resortu Jerzy Kwieciński. Jak tłumaczył, dla Ministerstwa Rozwoju porozumienia są bardzo ważne, bo z pozwalają przećwiczyć funkcjonowanie instrumentów finansowych w obecnej perspektywie finansowej UE 2014-2020, a także lepiej przygotować się do kolejnej po roku 2020. 

"Zależy nam na tym, żeby instrumenty finansowe i również instytucje finansowe, które nimi zarządzają, wypracowały sobie jak najlepszą pozycję zarówno na rynku, na tym rynku regionalnym, ale żeby były w stanie w przyszłości zarządzać jeszcze większymi środkami finansowymi" - podkreślił wiceminister. 
MR podało, że w województwie podkarpackim kwota wsparcia wyniesie 257,05 mln zł (w tym 218 mln zł z UE), w lubelskim 425,85 mln zł (z czego 362 mln zł z UE), zaś w województwie dolnośląskim przeznaczono na ten cel kwotę 757,96 mln zł (642 mln zł z UE). Łączna kwota powierzonych w zarządzanie środków wynosi 1,44 mld zł, w tym 1,22 mln zł to środki unijne, 203,28 mln zł wkład krajowy, a 12,85 mln zł wkład własny pośredników finansowych. 
Pieniądze będą skierowane przede wszystkim na inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, ale odbiorcami mogą być również TBSy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czy osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Kwieciński dodał, że resort namawia regiony, żeby na bazie instytucji finansowych działających obecnie, tworzyły swoje własne fundusze regionalne. 
Obecny na konferencji wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak tłumaczył, że w przypadku Dolnego Śląska umowa z BGK jest kontynuacją wcześniejszej współpracy, natomiast Lubelszczyzna i Podkarpacie podejmują ją po raz pierwszy. Według niego podpisanie umów pozwoli na szybkie uruchomienie instrumentów finansowych w regionach. Ponadto - zauważył - przyspieszy też wykorzystania funduszy z programów regionalnych i na udostępnienie tych funduszy na projekty rozwojowe, głównie skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Wcześniej umowy uruchamiające zwrotne wsparcie ze środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości, podpisały z BGK woj. pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie i podlaskie. "Łączna wartość umów dla tych ośmiu regionalnych programów operacyjnych w konsekwencji może wynosić 3,8 mld zł, w tym ponad 3,2 mld zł ze środków Unii Europejskiej" - wskazał Hamryszczak. 
Poinformował też, że regiony, które podpiszą umowy z BGK i uruchomią fundusze na instrumenty finansowe jeszcze w tym roku uzyskają zgodę Ministerstwa Rozwoju na zaangażowanie środków z budżetu państwa z puli dostępnej w ramach kontraktów terytorialnych. "Oznacza to, że pośrednicy finansowi będą mogli wnieść niższy wkład, a pieniądze te zostaną w regionie i będą mogły być przeznaczone na kolejne przedsięwzięcia" - wyjaśnił. 
Powiedział również, że w pozostałych województwach trwają zaawansowane prace nad uruchomieniem instrumentów finansowych do końca 2016 roku. "Ministerstwo aktywnie wspiera te działania i oczekujemy, że już niedługo kolejne regiony podpiszą umowy z BGK" - dodał. 
Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dystrybuował środki poprzez sieć pośredników finansowych regionach oraz za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy, korzystając z doświadczenia w organizowaniu takiej formy wsparcia zdobytych w perspektywie 2007-2013. Wybrane podmioty będą oferować wsparcie przedsiębiorcom i osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym osobom bezrobotnym. 
Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z szerokiej gamy produktów finansowych m.in. poręczeń, mikropożyczek, pożyczek obrotowo-inwestycyjnych, pożyczek inwestycyjnych, pożyczek na wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych czy wejść kapitałowych. 
Wspierane będą również inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i budownictwie mieszkaniowym, prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko czy projekty obejmujące rozwój lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Wsparcie będzie skierowane również na tworzenie nowych miejsc pracy.