Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia...

Upamiętnienie 100. rocznicy powołania Polskiego Komitetu Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu oraz pomocy dla nich ze strony cesarzowej Japonii.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia...

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Zarządzenie nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie użycia...

01.09.2019 Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie użycia...

30.08.2019 Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa.

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie...

28.08.2019 Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostałych kosztów...

28.08.2019 Pozostałe koszty jednostkowe oraz stawka dofinansowania.

Uchwała nr 81/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca...

05.08.2019 Zmiana uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające...

28.08.2019 Zmiana zarządzenia w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca...

05.08.2019 Zmiana uchwały w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Uchwała nr 80/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca...

05.08.2019 Zmiana uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie...

12.01.2017 Międzyresortowy Zespół do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie...

27.08.2019 Zmiana uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.
1    26  27  28  29  30 

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024