Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości...

01.01.2020 Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2020.

Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 listopada 2019 r. w...

15.11.2019 Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 października 2019 r. w...

12.11.2019 Włączenie kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 17 października 2019 r. o wysokości wskaźnika...

12.11.2019 Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2019 r. w...

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Stefana Zdzisława Strzałkowskiego.

Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2019 r. o...

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Krajowej...

09.11.2019 Przyjęcie "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030".

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2019 r. o...

08.11.2019 Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.

Zarządzenie nr 230 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie użycia...

11.11.2019 Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające...

08.11.2019 Zmiana obwieszczenia w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2019 r. w sprawie sprawozdań...

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Strategii...

07.11.2019 Przyjęcie "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku".

Zarządzenie nr 29/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2019 r....

06.11.2019 Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniających hołd pruski i hołd ruski.
1    9  10  11  12  13    30

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024