Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia...

14.02.2018 Określenie wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia...

14.02.2018 Określenie wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego.

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w...

08.06.1991 Turcja-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych. Ankara.1989.01.09.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i...

04.09.2004 RFN-Polska. Umowa o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. Berlin.2003.07.17.

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną...

26.02.1982 Algieria-Polska. Umowa dotycząca obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych. Algier.1976.11.09.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji,...

18.09.1999 USA-Polska. Umowa o ekstradycji. Waszyngton.1996.07.10.

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Szwecji o pomocy prawnej w...

01.06.1990 Szwecja-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach karnych. Warszawa.1989.02.10.

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w...

11.12.1986 Tunezja-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych. Warszawa.1985.03.22.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu...

01.05.2005 Austria-Polska. Umowa o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. Warszawa.2003.06.02.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w...

04.01.2003 Mongolia-Polska. Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych. Warszawa.1998.10.19.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania...

01.07.2003 Postępowanie o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposób postępowania z protokołami z zeznań tego świadka.

Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w...

31.07.1945 Moc obowiązująca orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych zawarta między...

04.03.1936 Luksemburg-Polska. Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych. Luksemburg.1934.01.22.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia...

01.07.2015 Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
1    6  7  8  9  10    30

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021