Niepełnosprawna asesor nie wróci do prokuratury

Zwolnienie z pracy niepełnosprawnej asesor prokuratury bez okresu wypowiedzenia było zasadne. Asesura ma charakter terminowej umowy o pracę, nie można więc domagać się przywrócenia. Nieuprawnione...

21.04.2011

Uwaga na e-PIT w trybie testowym

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym zwraca uwagę na błędy pojawiające się w komercyjnym oprogramowaniu do wysyłania e-PIT i zaleca korzystanie z formularzy interaktywnych lub...

21.04.2011

Prezenty dla pracowników z VAT

Pracodawcy powinni zweryfikować, jakiego rodzaju towary lub usługi przekazują swoim pracownikom, gdyż część z nich jest opodatkowana VAT....

21.04.2011

NSA: przychód z opcji po zapłacie należności

Przychód z nierzeczywistych instrumentów pochodnych powstaje, gdy zostają zapłacone wynikające z nich należności. Nie jest tym samym możliwe stosowanie art. 12 ust. 3 i 3a ustawy o CIT, gdyż nie...

21.04.2011

UOKiK: ponad 1,5 mln zł kary za niedozowlone klauzule

We wzorcach umów stosowanych przez Europejski Instytut Edukacji Engram z Krakowa znalazły się klauzule wpisane do rejestru postanowień niedozwolonych stwierdziła prezes UOKiK i nałożyła na firmę karę...

21.04.2011

Kierowca sprawdzi punkty w sieci

Informacje o punktach karnych trafią do Centralnej Ewidencji Kierowców od razu po ukaraniu kierowcy. Pozwoli to uniknąć opóźnień w ich naliczaniu, które zdarzają się obecnie.

20.04.2011

Jak udostępnić budynek

Samorząd terytorialny

Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano szablon umowy zawieranej między operatorem a właścicielem (którym może być również jednostka samorządu terytorialnego, najczęściej będzie to...

20.04.2011