Myśliwy zastrzelił żubra. Prokuratura umorzyła

Zdaniem hajnowskiej prokuratury zastrzelenie przez myśliwego chronionego żubra nie spowodowało uszczerbku w przyrodzie, nie nosi więc znamion czynu zabronionego. Z takim postawieniem sprawy nie...

17.07.2011

Artykuł 212 znowu w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował Polsce kolejną sprawę ze skargi dziennikarki, skazanej z art. 212 kk, tj. za przestępstwo zniesławienia. Zanim Trybunał rozpatrzy sprawę chce...

17.07.2011

Ślub także poza USC?

MSWiA chce ułatwić zawieranie małżeństw poza siedzibą urzędów stanu cywilnego. Jak zapewnia rzecznik resortu, na razie prowadzone są prace koncepcyjne nad zmianą ustawy o aktach stanu cywilnego....

17.07.2011

Sędzia zmarła z przepracowania?

Prawnicy

W kwietniu tego roku zmarła na skutek wypadku przy pracy sędzia Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto Anna Langer. Zdaniem jej kolegów z sądu, okoliczności sprawy wskazują, że przyczyną śmierci było...

16.07.2011

Wolne stanowiska prokuratorskie

Prawnicy

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione oraz utworzono kolejne stanowiska prokuratorskie. M.in. w Kole, Olsztynie, Siedlcach, Wrocławiu.

16.07.2011

Prezes ETS chce 12 dodatkowych sędziów

Prezes Trybunału Sprawiedliwości UE chce 12 dodatkowych sędziów do Sądu UE ze względu na zwiększoną liczbę spraw dotyczących znaków towarowych i karteli. Nie wystąpił natomiast o dodatkowych...

16.07.2011

21 mln zł na rozwój gmin Puszczy Białowieskiej

Środowisko

W Białymstoku odbyło się spotkanie z udziałem Janusza Zaleskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, podczas ktrego cztery gminy powiatu hajnowskiego podpisały umowy na dofinansowanie...

16.07.2011

NSA: sobota równorzędna z dniem wolnym od pracy

Sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. Takie stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 15 czerwca 2011 r....

16.07.2011