Dywidenda rzeczowa jak pieniężna

Nie ma podatku od dywidendy przed wypłaceniem niezależnie od jej formy. Tak uznał 7 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, uchylając zaskarżoną interpretację wydaną przez...

12.04.2011

TP przegrała arbitraż z GN Store Nord

Duński producent aparatów słuchowych i telefonicznych GN Store Nord, podał, że dwa odwołania od wyroku sądu arbitrażowego złożone przez TPSA zostały odrzucone i polski telekom powinien zapłacić...

12.04.2011

ENA nie przy drobnych przestępstwach

Nie należy wydawać europejskiego nakazu aresztowania w stosunku do sprawców drobnych przestępstw. Przed wydaniem nakazu sąd powinien uwzględnić wagę przestępstwa, długości kary oraz koszty i korzyści...

12.04.2011

Polska będzie atrakcyjniejsza dla inwestorów

Instytut BIEC i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) wykazują, że 15. pozycja Polski w kategorii łatwości otrzymywania kredytw przez firmy, wynikająca z ogłoszonego pod koniec ub. r....

12.04.2011

Roboczy tydzień może być krótszy

Możliwość elastycznego ułożenia czasu pracy, pozwala na wypracowanie dodatkowych dni wolnych poprzez wydłużenie poszczególnych dni pracy.

12.04.2011