Paliwa: brak winy nie wpływa na wysokość kary

Właściciel stacji paliw nie musi ponosić winy za zanieczyszczenia benzyny, aby zostać ukarany. Wystarczy, że nie zażąda od dostawcy certyfikatu jakości albo sam nie pobierze próbek przed...

22.08.2011

Rada gminy może nadawać drogom kategorie

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, którego ustalenia muszą być zgodne z ustaleniami...

22.08.2011

Paliwa: brak winy nie wpływa na wysokość kary

Właściciel stacji paliw nie musi ponosić winy za zanieczyszczenia benzyny, aby zostać ukarany. Wystarczy, że nie zażąda od dostawcy certyfikatu jakości albo sam nie pobierze próbek przed...

22.08.2011

Aplikanci radcowscy zdali gorzej - tylko 68 proc.

Wynik końcowego egzaminu radcowskiego jest gorszy niż adwokackiego, którzy zaliczyło 85 procent zdających. Aplikanci radcowscy zdali tylko w 68 procentach. Jak ponieść efektywność aplikacji...

22.08.2011

Lekarski Egzamin Końcowy - znaczenie w praktyce

Komentarz omawia praktyczne znaczenie lekarskiego egzaminu końcowego. W opracowaniu przedstawiono zmiany w kształceniu przeddyplomowym wprowadzone wraz z lekarskim egzaminem końcowym. Opisano także...

22.08.2011

IPN jako oskarżyciel i jako biegły

W procesie lustracyjnym Instytut Pamięci Narodowej i oskarża, i występuje w roli niezależnego biegłego informuje "Gazeta Wyborcza"....

22.08.2011