Wójt zasiadający w radzie banku straci mandat

NSA oddalił skargę kasacyjną rady gminy, która kwestionowała wygaszenie mandatu wójta. Spór powstał po tym, jak wojewoda wystąpił do rady o uchylenie mu mandatu. Powodem było ujawnienie, że w okresie...

05.04.2011

Prezydent spotkał się z Jerzym Stępniem

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z b. prezesem Trybunału Konstytucyjnego Jerzym Stępniem, który przedstawił głowie państwa swoje zastrzeżenia do ustawy zmieniającej system emerytalny....

05.04.2011

Łagodniejsze wymagania dla żłobków

Samorząd terytorialny

Z dniem 4 kwietnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów...

04.04.2011

Szkolenia do opiekunów małych dzieci

Samorząd terytorialny

Z dniem 4 kwietnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,...

04.04.2011

Roboty dodatkowe, uzupełniające oraz zamienne

Budownictwo

Z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi spotkamy się przede wszystkim na gruncie Prawa zamwień publicznych. Ustawa opisuje bowiem sytuacje i tryb w jakim mogą być udzielane zamwienia dodatkowe i...

04.04.2011

"Puls Biznesu": Po ile euro, dolar i frank

Za miesiąc za euro zapłacimy 3,99 zł, za dolara 2,83 zł, a za franka - 3,06 zł, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Puls Biznesu. Swoje prognozy przedstawiło 12 przedstawicieli bankw i domw...

04.04.2011