Stołeczny ratusz ostro puchnie

W ciągu blisko pięciu lat rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w warszawskim ratuszu przybyło ponad 1,8 tys. urzędników, a drugie tyle w warszawskich szpitalach i ZOZ-ach czytamy w Życiu Warszawy.

12.07.2011

Trwa spór o dziekana prawa na UMCS

Prawnicy

Nie słabnie konflikt na UMCS. Po tym gdy senat uznał, że dziekan wydziału prawa i administracji stracił funkcję, rada występuje do ministerstwa nauki by zbadało sprawę. Prawnicy zauważają też: - W...

12.07.2011

GIODO ponagla gminy: trzeba zgłaszać zbiory

Samorząd terytorialny

Tylko kilkadziesiąt gmin zgłosiło do GIODO zbiory danych osobowych na potrzeby realizacji ich zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr...

12.07.2011

Polska lobbuje za europejskim prawem umów

Europejskie Prawo Umów traktowane przez polski rząd jako jeden z priorytetów polskiej Prezydencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości - było głównym tematem poniedziałkowego spotkania ministra...

12.07.2011

Europa na drodze do niskoemisyjnej gospodarki

Środowisko

Zmierzając do niskoemisyjnej gospodarki, musimy wprowadzać zmiany tak, aby zachować konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Kluczowe mogą okazać się inwestycje w innowacje, badania i rozwj...

12.07.2011

Rekordowo drogi frank szwajcarski nawet po 3,51 zł

We wtorek za szwajcarskiego franka płacono na rynku walutowym nawet 3,51 zł. Zdaniem ekonomistw nie ma szans, aby w najbliższych dniach znacząco potaniał wobec złotego, ale zadłużonym we frankach...

12.07.2011

Na Polaka przypada niecałe 25 m kw. mieszkania

Budownictwo

Nieruchomości na wsiach są przeciętnie o 25 m kw. większe niż w miastach - pokazują dane GUS. To jednak w miastach częściej posiada się oddzielny pokj, a i tak przeszło 60% polskich rodzin...

12.07.2011

Dyrektywa CRD II wdrożona do prawa bankowego

Od dzisiaj w prawie bankowym obowiązują regulacje, które wdrażają przepisy tzw. dyrektywy CDR II w odniesieniu do: banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych,...

12.07.2011

Ofertę niezgodną z SIWZ należy odrzucić

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wtedy, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymaganiami zamawiającego -...

12.07.2011