Wyniki za I kwartał

Lepsze wyniki niż sprzed roku. Banki inwestują w reklamę. Cały sektor bankowy zanotuje wzrost o 30 proc. PKO BP zarobi prawie 1 mld.

26.04.2011

NSA: ekolodzy nie mogą zaskarżyć prawa miejscowego

Przepis o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko precyzyjnie wskazuje, że przedmiotem...

26.04.2011

Studium zagospodarowania nie jest tylko formalnością

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie można podzielić zarzutu, że brak podjęcia odrębnej uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu planu miejscowego ze studium stanowi naruszenie...

26.04.2011

Składniki umów o prace projektowe

Budownictwo

Umowa o prace projektowe w budownictwie nie ma szczeglnej regulacji w przepisach ustawowych. Nie jest ona odrębnie normowana w przepisach Księgi III Kodeksu cywilnego.

25.04.2011

Wyrok za dywersję internetową

Portal wykrecnumer.pl miał być biznesem życia 21-letniego mieszkańca Nysy. Został skazany na cztery lata w zawieszeniu za sabotaż komputerowy i oszustwo internetowe....

25.04.2011