Egzamin referendarski 4 i 17 listopada

Minister sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu referendarskiego: na dzień 4 listopada 2011 roku, godz. 10.00 (egzamin pisemny) i na dzień 17 listopada 2011 roku, godz. 9.00 (egzamin ustny)

19.09.2011

Dziś mijają ważne terminy

Samorząd terytorialny

19 września to dzień, w którym mijają ważne terminy związane z tegorocznymi wyborami parlamentarnymi.

19.09.2011

Mało czasu na "Radosną szkołę"

Samorząd terytorialny

10 października 2011 roku upływa termin składania wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o wsparcie finansowe w 2012 roku w Programie Radosna Szkoła. Termin składania wnioskóworganów...

19.09.2011

Stawka renty planistycznej dla decyzji o warunkach zabudowy

Samorząd terytorialny

W jaki sposób należy ustalić stawkę renty planistycznej, gdy wzrost wartości nieruchomości wynika z wydania decyzji o warunkach zabudowy a nie z uchwalenia planu miejscowego? Czy należy to zrobić w...

19.09.2011

FOR: Zadłużenie samorządów na tle UE

Samorząd terytorialny

Deficyt budżetowy sektora samorządowego w Polsce jest najwyższy wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Szybko rosnący poziom zadłużenia stanowi istotne zagrożenie dla finansów...

19.09.2011

Iustitia także ma projekt edukacyjny dla młodzieży

Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA we współpracy samorządami będzie realizował projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów pierwszych klas szkół...

19.09.2011

Komornik zajmuje konto NFZ

Po raz pierwszy w Polsce komornik na zlecenie szpitala zajął konto bankowe oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Miało to miejsce w Bydgoszczy....

19.09.2011

Prawnik w firmie, czy z kancelarii?

Rynek

Spór: czy lepiej mieć w firmie własnych prawników, czy korzystać z usług zewnętrznych kancelarii, pozostaje wciąż nierozstrzygniety. Wiele firm decyduje się na zatrudnianie etatowwych prawników, ale...

19.09.2011

Wydatki remontowe rozliczamy wtedy gdy podatki

Okres, w którym dokonywane jest rozliczenie danego kosztu dla celów rachunkowych musi pokrywać się z okresem jego rozliczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

19.09.2011