Samorządowcu, dowiedz się o ePUAP

Samorząd terytorialny

Materiały szkoleniowe o ePUAP przeznaczone dla samorządowców dostępne są na stronie Centrum Projektów Informacyjnych MSWiA.

30.05.2011

Chroniony związkowiec nie zawsze jest nietykalny

Rażące naruszenie obowiązkw pracowniczych przez działacza związkowego może być powodem zwolnienia go z pracy, nawet jeśli podlega on szczeglnej ochronie. Tak orzekł Sąd Najwyższy w swojej uchwale po...

30.05.2011

Samorząd komorników ma nowego prezesa

Prawnicy

Rafał Fronczek, komornik z Ostrowca Świętokrzyskiego, został nowym prezesem Krajowej Rady Komorniczej. Zastąpił urzędującego na tym stanowisku od roku Jarosława Świeczkowskiego, komornika z Pomorza

30.05.2011

Pojęcie hipoteki

Budownictwo

W komentarzu autorka definiuje pojęcie hipoteki jako zabezpieczenia rzeczowego wierzytelności. Komentarz zawiera informacje dotyczące charakteru prawnego hipoteki. Autorka przedstawia rwnież prawa...

30.05.2011

Rzecznicy patentowi z ubezpieczeniem

Rynek

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w odniesieniu do jednego oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową, będzie wynosiła równowartość w złotych 50 tys. euro. Taki zapis znalazł się...

30.05.2011