Słowacja rządzi światem (finansów)?

W USA wtorkowe kalendarium było znowu puste. Czekano na publikację raportu kwartalnego Alcoa, co jest nieoficjalnym początkiem publikacji raportw kwartalnych przez amerykańskie spłki....

12.10.2011

Radca prawny został szefem KNF

Prawnicy

Premier Donald Tusk powołał w środę Andrzeja Jakubiaka na stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. Kadencja przewodniczącego...

12.10.2011

Dokumentacja bhp dla serwerowni

BHP

Obowiązek wykonania oceny ryzyka zawodowego po stronie pracodawcy został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów...

12.10.2011

Dyrektor izby celnej jest podatnikiem VAT

Dyrektor izby celnej wykonując zadania w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych, w odniesieniu do których został orzeczony przepadek na rzecz Skarbu Państwa, w postępowaniu karnym skarbowy jest...

12.10.2011

Protokół kontroli jest dowodem na istnienie faktur

Faktyczny brak faktur VAT, utraconych w związku z pożarem, w przypadku gdy ich istnienie zostało potwierdzone przez pracownikw uprawnionego organu, nie pozbawia podatnika możliwości skorzystania z...

12.10.2011

Organizator gali zapłaci 23 proc. VAT

Świadczone przez producenta zewnętrznego usługi wspomagające wystawianie widowisk artystycznych będą opodatkowane stawką podstawową 23 proc. VAT....

12.10.2011

KE nakłada karę za "bananowy kartel"

Komisja Europejska zarzuciła zmowę kartelową firmom Chiquita i Pacific Fruit, oskarżając je o bezprawne ustawianie cen bananów w Grecji, we Włoszech i w Portugalii w okresie od lipca 2004 do kwietnia...

12.10.2011