Gminna rada sportu – konieczność czy fasada ?

Samorząd terytorialny

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Cele publiczne w zakresie sportu, które ma osiągać gmina, w tym warunki i tryb...

20.05.2011

"Życie Warszawy": rodzinne domy w odstawkę

Nie mamy obiecanych mieszkań, pracujemy 24 godziny na dobę, wsparcie z miasta nikłe żalą się pracownicy rodzinnych domów dziecka. Stołeczni urzędnicy przyznają im rację i wycofują się po kilku latach...

20.05.2011

Egzaminy adwokacki i radcowski na komputerach

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski 17 maja 2011 r. podpisał rozporządzenie zmieniające zasady przeprowadzania egzaminu radcowskiego oraz takie samo rozporządzenie dotyczące egzaminu...

20.05.2011

Tyle samo dla prawników za podobną pracę

Rynek

W sprawach o uchylenie uchwały wspólnoty obowiązuje ta sama taksa adwokacka i radcowska jak przy uchwałach spółdzielczych. Wynosi ona 180 zł. To wniosek z rozprawy przed Sądem Najwyższym....

20.05.2011

Ryczałt dla mediatora z podatkiem

Minister sprawiedliwości chce zmienić przepisy o wysokości i sposobie obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

20.05.2011

Logo świadczeniodawcy medycznego

Coraz większa liczba świadczeniodawców medycznych ma swoje własne logo. Logo to graficzny znak mający funkcję marketingową i informacyjną. Jeżeli zrealizowana zostanie prawem przewidziana procedura,...

20.05.2011

MF: nie ma luki w ustawie o finansach publicznych

Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie ma luki w ustawie o finansach publicznych, która pozwalałaby na dowolnie dysponowanie wydatkami budżetowymi. O istnieniu takiej luki napisał w piątek...

20.05.2011