Rząd nie poparł postulatów komisji Przyjazne Państwo

Samorząd terytorialny

Rząd nie poparł rozwiązań zaproponowanych przez komisję Przyjazne Państwo w zakresie zmiany przepisów o rażąco niskiej cenie oraz stosowaniu ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty...

31.08.2011

Sędzia Kisielewicz wzmocnił skład PKW

Prawnicy

Państwowa Komisja Wyborcza powołała na zastępcę Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Andrzeja Kisielewicza - sędziego, Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesa Izby...

31.08.2011

Postanowili oszukać podwyżkę

Warszawiacy postanowili oszukać podwyżkę biletów komunikacji miejskiej. Przez dwa tygodnie sierpnia ZTM sprzedał aż 12 razy więcej biletów 90-dniowych niż w analogicznym okresie miesiąc wcześniej...

31.08.2011

Senatorowie chcą kolejnej zmiany w kpc

Do Sejmu wpłynął senacki projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dotyczący wnoszenia w toku sprawy pism procesowych przez pełnomocników procesowych będących profesjonalistami.

31.08.2011

Mała retencja górska

Środowisko

Blisko trzy i pł tysiąca niewielkich budowli, przepławek i zbiornikw retencyjnych powstanie do 2014 roku w rejonach wyżynnych, a przede wszystkim w grach, by chronić te obszary przed powodziami....

31.08.2011

Przedwstępna umowa nie zawsze prowadzi do umowy o pracę

Ubezpieczenia społeczne HR

Jeśli pracodawca zawrze z przyszłym pracownikiem przedwstępną umowę o pracę, ale nie zdąży przygotować stanowiska do jej świadczenia, wwczas nie musi się wywiązywać z tej umowy. Niedoszłemu...

31.08.2011