O wodach podziemnych w Warszawie

Środowisko

Wszyscy jesteśmy świadomi, że woda - część naszego dziedzictwa jest bardzo specyficznym i jedynym w swoim rodzaju elementem środowiska , ktre zawsze ma wpływ na nasze życie i determinuje jego jakość....

15.10.2011

MS szuka sędziego ds. rejestrowych

Prawnicy

Depratment Legislacyjno-Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje sędziego rozpoznającego sprawy rejestrowe do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Wydziale Prawa Gospodarczego.

15.10.2011

Kara za sześciolatka samego na drodze

Nawet 5 tysięcy złotych kary mogą zapłacić rodzice, którzy poślą sześcioletnie dziecko samo do szkoły. Zarówno kodeks wykroczeń, jak i ustawa prawo o ruchu drogowym mówią, że dopiero siedmiolatek...

15.10.2011

Służby zajrzą do naszego komputera?

W MSWiA przygotowuje się narzędzia do kontrolowania internetu, które mogą dać służbom możliwości nieprzewidziane w dzisiejszym prawie....

15.10.2011

SN: upomnienie za 6 lat przewlekłości

Zdarzają się sądy, w których ogłoszenie wyroków odracza się 22 razy. W jednym z takich wydziałów orzekał sędzia Wiesław N., który 13 razy przekładał termin jednej z rozpraw. Rekord osiągnął...

15.10.2011

KNF: bank nie zawsze może zablokować konto

Bank nie może odmówić wypłaty pieniędzy, jeżeli dłużnik, zalegający na przykład z zapłatą podatku lub mandatu, ma na swoim rachunku więcej pieniędzy niż wynosi kwota zajęta na spłatę długu -...

15.10.2011

Darmowy dowóz do firmy jest przychodem pracownika

Trudności z indywidualizacją świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników nie wpływają na obowiązek podatkowy. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA z dnia 2 sierpnia 2011 r....

15.10.2011

Podatek od środków transportowych w 2012 r.

Samorząd terytorialny

Projekt obwieszczenia w sprawie stawek podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2012 roku został opublikowany na stronie resortu finansów.

14.10.2011