UOKiK ws. kary dla samorządu woj. podkarpackiego

Samorząd terytorialny

Samorząd Województwa Podkarpackiego zapłaci 70 tys. zł za niezgłoszenie zamiaru koncentracji decyzję prezes UOKiK potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie.

17.10.2011

Sanepid skontrolował szkolne łazienki

Samorząd terytorialny

Uczniowie z ponad 60 placówek oświatowych na Warmii i Mazurach nie mogą korzystać z ciepłej wody, mimo obowiązującego od nowego roku szkolnego rozporządzenia ministerstwa edukacji o wyższych...

17.10.2011

Działka musi być z dostępem do drogi publicznej

Samorząd terytorialny

Wszystkie, a nie tylko niektóre działki położone na terenie objętym inwestycją muszą mieć dostęp do drogi publicznej i to już w momencie wydawania decyzji o warunkach zabudowy - orzekł Wojewódzki Sąd...

17.10.2011

Konferencja o mediacji w prokuraturze

MEDIACJA W PRAKTYCE PROKURATORSKIEJ DZIŚ I JUTRO to tytuł konferencji naukowej organizowanej przez Prokuraturę Generalną we współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska i z udziałem...

17.10.2011

Jest praca dla 22 komorników sądowych

Rynek

W ciągu miesiąca od dnia 13 października 2011 r. do właściwych prezesów Sądów Apelacyjnych można składać wnioski o powołanie na stanowisko komornika sądowego.

17.10.2011

Ustawa o dozorze technicznym

BHP

Dozór techniczny jest wykonywany przez państwowe organy (jednostki) Urzędu Dozoru Technicznego, których uprawnienia określa ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz....

17.10.2011

Już 43 protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym

Do poniedziałku do godz. 16 do Sądu Najwyższego wpłynęły 43 protesty wyborcze; 11 z nich zostało wniesionych poza ustawowym terminem. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, takie protesty Sąd Najwyższy...

17.10.2011