Nowe stanowiska dla pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowano projekt rozporządzenia tworzącego nowe stanowiska pracy pracowników samorządowych w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i...

18.10.2011

MSWiA: cyfrowe mapy będą ostrzegać przed powodzią

Samorząd terytorialny

W dniu 14 października br. w MSWiA odbyła się konferencja prasowa, podczas której omówiono założenia projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK)....

18.10.2011

Udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi samorządowemu

Samorząd terytorialny

W jakiej formie pracodawca powinien udzielić zgody na urlop bezpłatny? Czy brak reakcji pracodawcy na wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezpłatnego może zostać uznany za zgodę pracodawcy?

18.10.2011

Sędziowie będą się uczyć poprawiania wizerunku

Prawnicy

Poprawa wizerunku sędziego i tworzenie optymalnej atmosfery w czasie wykonywania czynności procesowych i okołoprocesowych - to tematyka cyklu szkoleń dla sędziów, organizowanych przez Stowarzyszenie...

18.10.2011

Wdrażanie koncepcji efektywnego wykorzystania zasobów

Środowisko

Najważniejszym krokiem we wdrażaniu koncepcji efektywnego wykorzystania zasobw przez państwa członkowskie jest branie pod uwagę całego cyklu życia produktw. Powinniśmy zwiększyć, bazując na analizach...

18.10.2011