Światowy szczyt prawniczy w Warszawie

Prawnicy

Czy niezależność może oznaczać łamanie prawa, co mogą zrobić światowe adwokatury by utrzymać rządy prawa, a nie jedynie przepisów prawnych, czy adwokatury otwarcie sprzeciwiają się łamaniu...

26.05.2011

E-myto ruszy zgodnie z planem 1 lipca 2011 r.

Ministerstwo Infrastruktury zakłada otwarcie elektronicznego systemu poboru opłat 1 lipca 2011 r. Dzień wcześniej, 30 czerwca zostanie wygaszony system winietowy poinformował w Sejmie wiceminister...

26.05.2011

Ułatwienia dla pracowników i firm po powodzi

Środowisko

Powodzianie dostaną w ciągu 2 dni od decyzji o wypłacie zasiłki celowe do 2 tys. zł, a przedsiębiorcy specjalne pożyczki (w 2010 r. było to średnio 40 tys. zł). Dziś Sejm zajmie się projektem ustawy...

26.05.2011

Ponad 482 mln zł w 2011 r. dla samorządów na odbudowę

Budownictwo

Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał samorządom od początku roku ponad 482 mln zł na usuwanie skutkw ubiegłorocznych powodzi, a łącznie około 1,3 mld zł od 2010 roku. Z...

26.05.2011

Nagrody za prace o prawach człowieka

Prawnicy

Oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym - to tytuł pracy magisterskiej absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Macieja Syski (promotor: prof. Marek Safjan), za...

26.05.2011

RPO rozważa zawieszenie wizytacji w więzieniach

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz rozważa zawieszenie wizytacji prewencyjnych w więzieniach i miejscach odosobnień, ponieważ biuro RPO nie otrzymało na ten cel funduszy. RPO...

26.05.2011