Omyłka pisarska to niezamierzona niedokładność

Oczywistą omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się także omyłkę, która nie jest...

28.05.2011

SN: pacjentka zmarła, lekarz potraktowany ulgowo

Śmierć kobiety w połogu z powodu wykrwawienia, zakwalifikowano jako narażenie na utratę życia. Kara dla lekarza ze szpitala w Zambrowie przewidywała tylko 10 tys. złotych. Rzecznik Praw Obywatelskich...

28.05.2011

Badania kliniczne z 23-proc. VAT

Diagnostyka korzysta ze zwolnienia, prowadzenie badań w celach wyłącznie eksperckich lub dowodowych jest opodatkowane....

28.05.2011

Oferta niezgodna ze specyfikacją nie ma racji bytu

Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma miejsce w szczególności w sytuacji, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada przedmiotowi opisanemu w...

28.05.2011

Politycy boją się medycznych oświadczeń pro futuro

Prawnicy

Oświadczenia pro futuro, czyli dokumenty, w których pacjenci mogą określać działania medyczne podejmowane wobec nich przez lekarzy, gdyby nie mogli oni o tym sami zadecydować - to temat pracy...

27.05.2011

Hipoteka na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi

Samorząd terytorialny

Jaki organ jest uprawniony, żeby wydać zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi? Czy jest to kompetencja starosty działającego w imieniu Skarbu Państwa,...

27.05.2011

Senat za grzywnami za brak ewidencji odpadów

Samorząd terytorialny

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach. Przewiduje ona wprowadzenie grzywny za brak ewidencji odpadów oraz kar pieniężnych do 10 tys. zł za naruszenie obowiązków...

27.05.2011