Wójt zatrudnia pracowników, nie rada

Sprawa zatrudniania i zwalniania urzędników jest wyłączną kompetencją wójta. Rada nie ma uprawnień do oceny zasadności decyzji w tej sprawie stwierdził wojewoda podlaski....

24.06.2011

Kolejne pozwy zbiorowe trafiły do krakowskiego sądu

Do krakowskiego sądu wpłynęły dwa kolejne pozwy zbiorowe. Jeden złożyli mieszkańcy gminy Skawina w sprawie opłat za kanalizację, drugi działacze Małopolskiego Związku Zapaśniczego o odszkodowania za...

24.06.2011

MS: więźniowie specjalni dobrze chronieni

Nowe zasady ochrony więźniów wymagających specjalnego nadzoru przynoszą pożądane efekty - tak Ministerstwo Sprawiedliwości ocenia działanie zmian w Kodekie karnym wykonawczym, które weszły w życie 26...

24.06.2011

Złoty pod presją na osłabienie do ok. 4,0050/EUR

Wiadomości z Grecji, gdzie rząd uzyskał wotum zaufania, tymczasowo uspokoiło rynki, ale utrzymuje się niepewność co do wynikw kolejnych głosowań w Atenach. Z tego powodu złoty, zdaniem dilerw, może...

24.06.2011

Sędziowie zaprotestują 11 lipca i 19 września

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do dalszego osłabienia pozycji władzy sądowniczej w Polsce - stwierdza Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w...

23.06.2011

Doktorat honoris causa dla prof. Stanisława Waltosia

Prawnicy

Prof. Stanisław Walotś otrzymał 22 czerwca br. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.Tytuł nadany został na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji UW, a promotorem był prof. dr...

23.06.2011

MS o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Samorząd terytorialny

Spotkanie, objęte przez ministra sprawiedliwości honorowym patronatem, zorganizowali m.in. Stowarzyszenie ,,Damy Radę oraz Krajowa Rada Komornicza.

23.06.2011

Konferencja w Kazimierzu Dolnym zakończona

Samorząd terytorialny

W dniach 20-21 czerwca 2011 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się IV Konferencja Naukowa, pt.,, Nowe podejście do zamówień publicznych zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności...

23.06.2011

Wolne stanowiska prokuratorskie

Prawnicy

W wojskowych i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione albo utworzono kolejne stanowiska prokuratorskie. M.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Katwicach, Lublinie, Opolu.

23.06.2011