CCBE zaniepokojona stanowiskiem części państw UE

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) jest zaniepokojona stanowiskiem pięciu krajów - państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącym proponowanej dyrektywy w sprawie prawa...

21.10.2011

MS: niecały miesiąc czeka się na wpis do księgi

Przeciętny ogólnopolski czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej za I półrocze tego roku wyniósł 0,9 miesiąca i jest najlepszy od ponad 10 lat poinformował minister sprawiedliwości Krzysztof...

21.10.2011

Ustawa antykorupcyjna: wątpliwości dotyczące sędziów

Prawnicy

Projekt przepisów, które miały pomóc w walce z korupcją w administracji został skrytykowany przez działającą przy premierze radę legislacyjną oraz przez Krajową Radę Sądownictwa. Wątpliwości budzą...

21.10.2011

Sąd: nie ujawniać raportu NIK o PKP

Prawnicy PKP wywalczyli przed warszawskim sądem cywilnym precedensowe postanowienie: na ich wniosek sąd zakazał NIK upowszechniania wyników kontroli w spółce, bo mogą one naruszyć dobre imię...

21.10.2011

Wierzbowski wesprze GDDKiA w walce z COVEC

Rynek

Wynik pierwszego starcia przed chińskim sądem był korzystny dla dwóch tamtejszych banków udzielających gwarancji firmie COVEC, z którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad latem rozwiązała...

21.10.2011

W Europie na giełdach indeksy rosną

W zachodniej Europie na giełdach indeksy rosną przed zaplanowanym na 23 X spotkaniem europejskich liderw w sprawie rozwiązania kryzysu zadłużenia w Europie - podają maklerzy.

21.10.2011

Konferencja NBP: w Europie brakuje zaufania

Do braku rwnowagi w UE przyczyniły się rżnice w konkurencyjności między krajami; oprcz kryzysu finansowego mamy do czynienia z kryzysem zaufania, a Europie brakuje przywdztwa politycznego mwili...

21.10.2011

Dyskusje o surowcach mineralnych

Środowisko

We Wrocławiu rozpoczęła się dzisiaj międzynarodowa konferencja Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów. W...

21.10.2011

Organizacja wycieczki z ZFŚS bez VAT

Czynność organizacji wycieczki na rzecz beneficjentów ZFŚS nie mieści się w pojęciu odpłatnego świadczenia usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług....

21.10.2011

Lokal handlowy od dewelopera - gdzie i za ile?

Budownictwo

Rozwj warszawskiego rynku lokali usługowych w mieszkaniowych inwestycjach wielorodzinnych związany jest z dążeniem deweloperw do podniesienia atrakcyjności realizowanych projektw poprzez zapewnienie...

21.10.2011