Lekkie umocnienie złotego na koniec tygodnia

Zdaniem ekonomistw, sprzedaż akcji PZU przyczyniła się do lekkiego umocnienia złotego wobec euro i dolara. Możliwe, że po weekendzie nastąpi korekta i złoty delikatnie straci.

10.06.2011

PE popiera opcjonalne ogólnoeuropejskie prawo umów

Parlament Europejski głosami przytłaczającej większości 521 z 736 posłów posiedzenia plenarnego poparł opcjonalne ogólnounijne przepisy dla przedsiębiorców i konsumentów zawierających umowy na...

10.06.2011

Zawieszony prokurator od śledztwa smoleńskiego

Naczelny Prokurator Wojskowy zawiesił jednego z prokuratorów prowadzących śledztwo ws. katastrofy Tu-154 M - poinformował w piątek rzecznik NPW Marcin Maksjan. Przeciwko prokuratorowi prowadzone jest...

10.06.2011

Wyrok karny wiąże sąd i organy podatkowe

Sądy administracyjne oraz pośrednio organy podatkowe są związane ustaleniami wyroku karnego i nie muszą ponownie przesłuchiwać świadków w prowadzonym postępowaniu....

10.06.2011

Przejściowe opóźnienia ePUAP

Samorząd terytorialny

Początek działania ePUAP wywołał tak duże zainteresowanie systemem, że mogą nastąpić przerwy w jego działalności.

09.06.2011

Zanim powstanie projekt planu miejscowego

Samorząd terytorialny

Wiążąca organ wykonawczy gminy procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się od ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz zbierania wniosków...

09.06.2011

Nowe obowiązki starostów dotyczące scalania gruntów

Samorząd terytorialny

Posłowie PSL przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 4284), którego celem jest m. in. bardziej dokładne uregulowanie kwestii zagospodarowania...

09.06.2011