Samorządy chcą zmian w ustawie o wspieraniu rodziny

Samorząd terytorialny

Sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zobowiązuje samorządy do prowadzenia ośrodków adopcyjnych - wyraził Konwent Marszałków...

31.10.2011

CCBE krytycznie o dyrektywie o praniu brudnych pieniędzy

Prawnicy

Niektóre przepisy Dyrektywy o praniu brudnych pieniędzy stoją w konflikcie z podstawowymi wartościami zawodów prawniczych i poprzez to mogą stanowić naruszenie praw obywateli. Taką opinię wyraziła...

31.10.2011

Wolne stanowiska komornicze

Rynek

Do obsadzenia są trzy stanowiska komornika sądowego: przy sądach rejonowych w Koszalinie i w Strzelcach Opolskich oraz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe. Wnioski należy składać do...

31.10.2011

Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska

BHP

Działalność Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) ma duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym na bezpieczeństwo i warunki pracy. Zagadnienia te reguluje ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o...

31.10.2011

MŚ: miliony z UE na ochronę środowiska

Środowisko

50 mln euro to łączna kwota unijnego dofinansowania, o ktrą mogą ubiegać się projekty z zakresu rekultywacji terenw powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i grnictwo, a także przedsięwzięcia...

31.10.2011

Arbiter ciągle w podróży

Międzynarodowi arbitrzy to obieżyświaty. Dziś Praga, jutro Dubaj, za tydzień Paryż, za dwa tygodnie Genewa, Wiedeń, Moskwa, albo Nowy Jork. Tak wygląda kalendarz arbitra. Konferencje, rozprawy,...

31.10.2011

Więzień Guantanamo skarży Litwę do Strasburga

Palestyńczyk Abu Zubajda, więzień Guantanamo zaskarżył Litwę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zubajda chce udowodnić, że był więziony i torturowany w więzieniu CIA na terytorium Litwy -...

31.10.2011